ทดเวลาบาดเจ็บ – แดน วรเวช

มองเธอจากแววตา คงจวนหมดเวลา รอเพียงแต่คำลา ว่าเธอ…จะไป
เร็วจนมันไม่ทันได้เตรียมใจ จนไม่รู้ว่าสิ่งใด ควรจะทำตอนนี้…

ฉันไม่ได้เฝ้าดูแล ฉันไม่ได้เฝ้าเอาใจ ฉันไม่ได้ใกล้เธอให้มากกว่านี้
ฉันใช้เวลาเกินไป ให้เรื่องโง่ๆเกินไป ไม่เหลือเวลาให้กับเรื่อง ดีๆ
รู้ฉันเลวเต็มที ฉันแค่หวัง…ว่ายังไม่สาย ไป…

เพียง…หนึ่งนาทีที่เธออยู่ ช่วยต่อเวลาที่มีอยู่ ฉันอยากจะทำ
ทุกอย่างที่เคยมองข้ามไป จะกอดให้แน่นเท่าใจ
บอกว่ารักเธอมากเท่าไหร่ แม้ว่ามัน อาจจะสาย…แล้วก็ตาม

ความรู้สึกดีๆ ที่ยังอยู่ยังมี ใช้ไม่กี่นาทีชดเชย ไม่ได้…
แต่ว่าคำบางคำที่ลืมไป ที่ยังค้างในจิตใจ เธอต้องรู้ตอนนี้…

ฉันไม่ได้เฝ้าดูแล ฉันไม่ได้เฝ้าเอาใจ ฉันไม่ได้ใกล้เธอให้มากกว่านี้
ฉันใช้เวลาเกินไป ให้เรื่องโง่ๆเกินไป ไม่เหลือเวลาให้กับเรื่อง ดีๆ
รู้ฉันเลวเต็มที ฉันแค่หวัง…ว่ายังไม่สาย ไป…

เพียง…หนึ่งนาทีที่เธออยู่ ช่วยต่อเวลาที่มีอยู่ ฉันอยากจะทำ
ทุกอย่างที่เคยมองข้ามไป จะกอดให้แน่นเท่าใจ
บอกว่ารักเธอมากเท่าไหร่ แม้ว่ามัน อาจจะสาย โฮว…

ไม่รู้ว่าจะยังทันไหม ให้เวลาหัวใจ ขอแค่ได้บอก…เธอว่ารัก…
อีกครั้ง…อีกซักครั้ง…

เพียง…หนึ่งนาทีที่เธออยู่ ช่วยต่อเวลาที่มีอยู่ ฉันอยากจะทำ
ทุกอย่างที่เคยมองข้ามไป จะกอดให้แน่นเท่าใจ
บอกว่ารักเธอมากเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าเธอ อยากฟังไหม…
ฉันรักเธอ…

Comments

comments