<(M)>ทะเลสีดำ ไม่มีแสงไฟ
มองไม่เห็นทาง

เธอกลัวหรือไม่
<(F)>ได้ยินเสียงเธอ

จะกลัวอะไร
จับมือฉันไว้

ฉันก็อบอุ่นหัวใจ
<(M)>เธออาจเหน็บหนาว

ทุกคราวที่เจอะคลื่นลม
<(F)>ก็ห่มใจฉัน

ด้วยความอบอุ่นของเธอ
<(M)>อาจมองไม่เห็น

เส้นของขอบฟ้าไกล
<(F)>ยังมีแสงดวงดาว

จะคอยนำทางให้เราก้าวไป
<(M)>เธอแน่ใจ
<(F)>ฉันแน่ใจ
<(M)>ทะเลสีดำ
<(F)>ไม่นานก็เช้า
<(M)>ค่ำคืนเหน็บหนาว
<(F)>จับมือฉันไว้
<(M)>ทะเลสีดำ
<(F)>ไม่ต้องหวั่นไหว
<(M)>จะทำเช่นไร
<(F)>กอดฉันไว้เธอ
<(M)>ทะเลสีดำ ทำให้ฉันกลัว
อาจทำให้เธอ

นั้นต้องลำบาก
<(F)>ไม่เห็นเป็นไร

อย่าไปคิดมาก
มันคงไม่ยาก

เพียงเธอจับมือฉัน

<(M)>เธออาจเหน็บหนาว

ทุกคราวที่เจอะคลื่นลม

<(F)>ก็ห่มใจฉัน

ด้วยความอบอุ่นของเธอ

<(M)>อาจมองไม่เห็น

เส้นของขอบฟ้าไกล

<(F)>ยังมีแสงดวงดาว

จะคอยนำทางให้เราก้าวไป

<(M)>เธอแน่ใจ

<(F)>ฉันแน่ใจ

<(M)>ทะเลสีดำ

<(F)>ไม่นานก็เช้า

<(M)>ค่ำคืนเหน็บหนาว

<(F)>จับมือฉันไว้

<(M)>ทะเลสีดำ

<(F)>ไม่ต้องหวั่นไหว

<(M)>จะทำเช่นไร

<(F)>กอดฉันไว้เธอ

Comments

comments