MV SERIES

ที่คบกันตลอดมา ไม่รู้เลย ฉันคิดไปเองไหม
ไม่เห็นเธอเคยบอกฉัน สักครั้งเลย
ว่าคิดกันแบบไหน

เธอว่าฉันไม่ค่อยใส่ใจ
พอฉันแคร์ เธอก็บอกว่าอย่ามากไป

บอกกันทีว่าคนคนนี้ ควรอยู่ตรงไหน
ในหัวใจเธอ หรือแค่เพื่อนกัน
บอกตามตรงยังคงสับสน ระหว่างเรานั้น
เป็นได้แค่ไหนกัน ให้รู้เลยได้ไหม
จะให้ยืนข้างเธอแบบคนรัก
หรือมีค่าแค่คนทั่วไป บอกฉันให้มันชัดที

ไม่รักก็แค่บอกมา ให้รู้ตัว เดี๋ยวฉันมัวแต่ฝัน
หลายเรื่องที่ทำด้วยกัน ฉันคิดไกล
รู้ไหมมันสับสน

เธอว่าฉันสำคัญกว่าใคร
แต่เอาจริงจริง เธอก็ไม่เคยใส่ใจ

บอกกันทีว่าคนคนนี้ ควรอยู่ตรงไหน
ในหัวใจเธอ หรือแค่เพื่อนกัน
บอกตามตรงยังคงสับสน ระหว่างเรานั้น
เป็นได้แค่ไหนกัน ให้รู้เลยได้ไหม
จะให้ยืนข้างเธอแบบคนรัก
หรือมีค่าแค่คนทั่วไป บอกฉันให้มันชัดที

บอกกันทีว่าคนคนนี้ ควรอยู่ตรงไหน
ในหัวใจเธอ หรือแค่เพื่อนกัน
บอกตามตรงยังคงสับสน ระหว่างเรานั้น
เป็นได้แค่ไหนกัน ให้รู้เลยได้ไหม
จะให้ยืนข้างเธอแบบคนรัก
หรือมีค่าแค่คนทั่วไป บอกฉันให้มันชัดที

Comments

comments