ยิ้ม – JETSETER

ก็เคยมั่นใจ (ในประสบการณ์ของฉัน)
ว่าคงมากพอ (จะรับมือกับใครก็ได้)
เรื่องของหัวใจ (ไม่ว่าจะมาไม้ไหน)
ก็รู้ทัน เสมอ

เธออย่าคิด ว่าเธอลวดลายพอ
และอย่าคิดว่าคนอย่างฉันจะสน
อาจได้ผล กับหลายคน
ฉันไม่หลงกล ของเธอแน่นอน

*แค่เพียงลมปาก ที่เอ่ยคำหวาน
สายตามองหว่าน ให้ใจหวั่นไหว
แต่รู้ไหมว่าอะไร ที่ทำให้ฉันต้องแพ้

** แค่เพียงรอยยิ้มเล็กๆ ของเธอครั้งเดียว
ก็ทำให้ฉันไม่เหลียว ไปมองที่ใด
เธอสะกดฉันไว้ด้วย เวทย์มนต์ที่ใช้
แค่เพียงมุมปาก

***ไม่เคยจะคิดว่ายิ้มของเธอคนนี้
จะทำให้ฉันนั้นห้ามใจยาก
อยากขอได้ไหม อย่ายิ้ม
ให้ใครอย่างนี้ ฉันขอเลยเธอ

ซ้ำ *,**,***

เพราะเพียงรอยยิ้มเล็กๆ ของเธอครั้งเดียว
ก็ทำให้ฉันไม่เหลียว ไปมองที่ใด
เธอสะกดฉันไว้ด้วย เวทย์มนต์ที่ใช้
แค่เพียงมุมปาก

ไม่เคยจะคิดว่ายิ้มของเธอคนนี้
จะทำให้ฉันนั้นห้ามใจยาก
อยากขอได้ไหม อย่ายิ้ม
ให้ใครอย่างนี้ ฉันขอ โว…..

เธอมัดใจฉันเอาไว้ ทั้งใจ
ด้วยเพียงรอยยิ้ม ของเธอ

ปาดีดั้บปา…………….

Comments

comments