อยากกอด – แหนม รณเดช

เธอว่าเธอคิดถึง
ฉันก็ยิ่งจะคิดถึงเธอ
ได้คุยแต่ไม่ได้เจอ
ฉันคงทนไม่ไหวแน่แน่

หากว่าเธอไม่ว่าอะไร หากไม่ยุ่งยาก
ก็รู้ว่าดึก แต่คิดถึงจัง

อยู่ที่ไหน อยากจะไปใกล้ใกล้ไปกอด
กอดให้หายคิดถึง
อยู่ที่ไหน ส่งแค่ใจไปคงไม่ซึ้ง
ยิ่งคิดถึง ก็ยิ่งต้องกอด

ยิ่งภายในคืนหนาวหนาว
เค้าว่ายิ่งให้อยู่ใกล้ใกล้
ให้เป็นผ้าห่มหัวใจ
ไม่ให้ใครต้องหนาวต้องสั่น

หากว่าเธอไม่ว่าอะไร หากไม่ยุ่งยาก
ก็รู้ว่าดึก แต่คิดถึงจัง

อยู่ที่ไหน อยากจะไปใกล้ใกล้ไปกอด
กอดให้หายคิดถึง
อยู่ที่ไหน ส่งแค่ใจไปคงไม่ซึ้ง
ยิ่งคิดถึง ก็ยิ่ง ต้องกอด

เธอให้หายคิดถึง
ยังจำกลิ่นหอมหอมนั้นได้
ฉันอยากเจอ เธอเหลือเกิน

อยู่ที่ไหน อยากจะไปใกล้ใกล้ไปกอด
กอดให้หายคิดถึง
อยู่ที่ไหน ส่งแค่ใจไปคงไม่ซึ้ง
ยิ่งคิดถึง ก็ยิ่ง

อยู่ที่ไหน อยากจะไปใกล้ใกล้ไปกอด
กอดให้หายคิดถึง
อยู่ที่ไหน ส่งแค่ใจไปคงไม่ซึ้ง
ยิ่งคิดถึง ก็ยิ่ง ต้องกอด

Comments

comments