เรื่องของเรา – ดา เอ็นโดรฟิน

เสียงของบางคนบอกมาว่าเธอกับฉัน
ไม่คู่ไม่ควรบางคนเหล่านั้น
ฉันรู้ มันอาจก่อกวนและอาจจะทำ
ให้เธอ..ลังเลอยากขอ.. ขอเธออย่าหวั่นไหว
ก็เรื่องนี้ มีแค่เราใช่ไหมไม่ต้องถาม ต้องตอบใคร
ตอบแค่ใจเธอก็พอว่าต้องการกันและกันหรือเปล่า
ไม่ต้องรู้คำตอบใครตอบแค่ใจของเธอพอ
หากว่าใจเรารักกันก็แค่ทำมันให้เป็น..
… เรื่องของเราใคร.. ไม่ดี
คิด.. ได้อย่างไหร่ปลดปล่อยให้เขา คิดตามสบาย
จำเป็นแค่ไหนต้องให้ทุกคนถูกใจ
ถ้าหากว่าเราเข้าใจกันดีอยากขอ.. ขอเธออย่าหวั่นไหว
เรื่องนี้ มีแค่เราใช่ไหม
ไม่ต้องถาม ต้องตอบใครตอบแค่ใจเธอก็พอ
ว่าต้องการกันและกันหรือเปล่าไม่ต้องรู้คำตอบใคร
ตอบแค่ใจของเธอพอหากว่าใจเรารักกันก็แค่ทำมันให้เป็น..
… เรื่องของเราไม่ต้องถาม ต้องตอบใครตอบแค่ใจเธอก็พอ
ว่าต้องการกันและกันหรือเปล่า
ไม่ต้องรู้คำตอบใครตอบแค่ใจของเธอพอ
หากว่าใจเรารักกันก็แค่ทำมันให้เป็น… เรื่องของเรา

Comments

comments