โลกใบใหม่ – 25 Hours

ท้องฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหม
ไม่รู้ฉันกลัว เมฆก้อนใหญ่

ท้องทะเล ก็ดูสดใส
ไม่รู้ฉันกลัว คลื่นโลกใหญ่

แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน
ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ

คว้าดวงดาวที่อยู่บนนั้น
ไม่มีทางมือฉันสั้นไป

ข้ามกำแพงที่กั้นเอาไว้
ไม่มีทางขาฉันสั้นไป

(*) แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน
ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ
เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ
จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ

ซ้ำ (*,*)

ท้องฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหม
เตรียมตัวพบกับโลกใบใหม่

Comments

comments