A1 แหวกว่ายอยู่ในสายธารรัก เป็นปลาที่เธอไม่เคยรัก
ปลาน้อยก็เลยน้อยใจนัก ที่รักไม่เคยเห็นใจปลา
ปลาน้อยก็เคยช้ำใจนะ เจ็บน้อยเจ็บหนักก็เคยนะ
เธอนั้นล่ะทำให้ชอกช้ำ ใจร้ายใจดำจังขวัญตา

B เจ็บมาเจ็บไป เจ็บเอ๋ยไม่จำ เจ็บช้ำน้ำใจเหมือนเคย(น้ำคำ ของเธอ)

HOOK เจ็บเข้าไปเจ็บช้ำได้อีก จัดให้มันซ้ำๆได้อีก ให้ใจมันช้ำฉันขออีก มันสะใจ
ตอกเข้าไปหลอกฉันได้อีก หลอกกันให้หลงได้อีก
จัดให้มันจำ มันซ้ำ มันช้ำ มันจดมันจำ นะเจ้าปลาทอง

A2 วนเวียนอยู่ในห้วงความรัก หุ่นไม่ให้แต่ทำเพราะใจรัก
เจ็บแล้วไม่เคยสนใจนัก ใจรักจะทำเอ๊ะยังไง
จุดเทียนเวียนใจขอความรัก เทพไทอภัยให้คนรัก
เธอนั้นคงไม่ตั้งใจ มั้ง เจ็บซะก็ดีจะได้จำ