Posts tagged Lula

สักมุมบนโลกใบนี้ – Lula

ที่เราเคยดีต่อกัน ฉันเก็บมันเอาไว้
กี่วันที่มันผ่านไป จำจดไว้เสมอ
จะจำไว้ว่าเราได้ยืน ใกล้กัน
วันที่ฉันเป็นคนพิเศษ สำหรับเธอ
แม้วันหนึ่งที่เธอ อาจจะไม่ยืนที่เดิม
เมื่อดาวที่เธอจ้องมอง มาจากที่ตรงนั้น
ก็ดาวดวงเดียวกับฉัน ซึ่งอยู่ที่ตรงนี้
กี่ฝุ่นผงที่ปลิวไปตาม สายลม
โลกกลมๆ จะหมุนต่อไป สักกี่ปี
ฉันยังรู้สึกดี เวลาคิดถึงเธอ
สักมุมบนโลกใบนี้ สักที่ที่ลมพัดไป
แม้เธอจะยืนอยู่ตรงที่ใด ก็พื้นดินเดียวกับฉัน
ทุกวันบนโลกนี้ ให้รู้ว่ายังมีฉัน ที่มีแต่ความหวังดี
รู้ไว้มุมหนึ่งบนโลกใบนี้ ตรงนั้นยังมีอีกคนที่รักเธอ
จะจำไว้ว่าเราได้ยืน ใกล้กัน
วันที่ฉันเป็นคนพิเศษ สำหรับเธอ
แม้วันหนึ่งที่เธอ อาจจะไม่ยืนที่เดิม
เมื่อดาวที่เธอจ้องมอง มาจากที่ตรงนั้น
ก็ดาวดวงเดียวกับฉัน ซึ่งอยู่ที่ตรงนี้
กี่ฝุ่นผงที่ปลิวไปตาม สายลม
โลกกลมๆ จะหมุนต่อไป สักกี่ปี
ฉันยังรู้สึกดี เวลาคิดถึงเธอ
สักมุมบนโลกใบนี้ สักที่ที่ลมพัดไป
แม้เธอจะยืนอยู่ตรงที่ใด ก็พื้นดินเดียวกับฉัน
ทุกวันบนโลกนี้ ให้รู้ว่ายังมีฉัน ที่มีแต่ความหวังดี
รู้ไว้มุมหนึ่งบนโลกใบนี้ ตรงนั้นยังมีอีกคนที่รักเธอ
ฮือ.. ฮื้อ.. รู้ไว้บนโลกใบนี้ ตรงนั้นยังมีอีกคน ที่รักเธอ

รักประกาศิต – Lula

ครั้งเราไม่เข้าใจกัน ขาดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเป็นเช่นไรนะเออ สิ่งใดที่เธอข้องใจ

บอกให้รู้สักหน่อย สักเล็กน้อยเป็นไร
ต้องหมองใจ เพราะใครเขาแกล้ง
โปรดจงเผยความใน หัวใจเคลือบแคลง
ระแวงฉันด้วย เหตุใด

ครั้นเรามาเข้าใจกัน เกิดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเองจริงใจนะเออ ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ

สิ่งบาดหมางอารมณ์ ที่ทับถมทรวงใน
ถูกทิ้งไปสิ้นคลาย หมองเศร้า
สิ่งที่เหลือภายใน หัวใจแห่งเรา
คือความรักเนาแนบครอง คล้องใจ

ครั้นเรามาเข้าใจกัน เกิดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเองจริงใจนะเออ ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ

สิ่งบาดหมางอารมณ์ ที่ทับถมทรวงใน
ถูกทิ้งไปสิ้นคลาย หมองเศร้า
สิ่งที่เหลือภายใน หัวใจแห่งเรา
คือความรักเนาแนบครอง คล้องใจ

Go to Top